Tiivistelmä

Julkaisun nimi

Maanpuolustuskorkeakoulun auditointi

Tekijät

Hanna Snellman, Vesa Korhonen, Mari Pantsar, Akseli Tiitta, Mira Huusko & Marja-Liisa Saarilammi, Maanpuolustuskorkeakoulun itsearviointi (toim.) Matti Höysniemi

Korkeakoulujen arviointijaoston päätös

Maanpuolustuskorkeakoulun auditointi on hyväksytty 15.6.2023.

Laatuleima on voimassa

Laatuleima on voimassa 15.6.2029 asti.

Auditointiryhmän arvio arviointialueista I-III

I: Osaamista luova korkeakoulu: erinomainen taso

II: Vaikuttava ja uudistava korkeakoulu: hyvä taso

III: Kehittyvä ja hyvinvoiva korkeakoulu: erinomainen taso

Oppiva korkeakoulu – Maanpuolustuskorkeakoulun valitsema arviointialue

Vastuullisuus ja kestävä kehitys

Vertaisoppimisen teema ja kumppani

Teema: Monitieteisyyden merkitys kohdeorganisaation toiminnalle

Kumppani: Tulevaisuuden tutkimuskeskus (Turun yliopisto)

Keskeiset vahvuudet ja kehittämissuositukset

Vahvuudet 

  • Maanpuolustuskorkeakoulun opetussuunnitelmat ovat erinomaisesti dokumentoituja ja kuvattuja. Pedagogiset käsikirjoitukset sisältävät hyvin määritellyt osaamistavoitteet ja osaamisen arvioinnin kriteerit.
  • Maanpuolustuskorkeakoulu on kansallisesti ja kansainvälisesti haluttu yhteistyökumppani. Korkeakoulun verkostot ovat monipuolisia ja ne tukevat toiminnan kehittämistä muiden turvallisuusviranomaisten ja korkeakoulujen kanssa.
  • Maanpuolustuskorkeakoulun kattavan laatujärjestelmän avulla johdetaan korkeakoulua ja laatujärjestelmän tuottamaa tietoa hyödynnetään kehittämisessä esimerkillisesti.
  • Maanpuolustuskorkeakoulu on hienosti tunnistanut kestävän kehityksen ja vastuullisuuden kehittämiskohteekseen.

Kehittämissuositukset

  • Maanpuolustuskorkeakoulun tulee kehittää aikaisemman osaamisen tunnistamista ja tunnustamista nykyistä kattavammiksi.
  • Maanpuolustuskorkeakoulun tulee kannustaa tutkimuksen vaikuttavuuden lisäämiseksi tutkijoita nykyistä enemmän yhteisjulkaisuiden tekemiseen sekä suomalaisten että kansainvälisten tutkijoiden kanssa.
  • Opetushenkilökunnan vaihtuvuus kahden vuoden välein on haaste hiljaisen tiedon siirtymiselle ja pedagogiselle kehittämiselle. Opettajaurapolku voisi olla yksi mahdollisuus upseerin urapolulla.
  • Koko korkeakoulu tulee valjastaa läpileikkaavasti vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen ja tehdä vastuullisuudesta ja kestävästä kehityksestä konkreettista tekemistä kaikille.