4 Oppiva korkeakoulu: Vastuullisuus ja kestävä kehitys

Arviointialueella IV arvioidaan korkeakoulun valitsemaa kohdetta, josta se haluaa ulkopuolista palautetta kehittääkseen toimintaansa. Korkeakoulun valitsemasta arviointialueesta ei anneta arviointiasteikon mukaista arvioita eikä sitä oteta huomioon auditoinnin läpäisyä arvioitaessa.

Auditointiryhmän tunnistamat keskeiset vahvuudet ja kehittämissuositukset

Vahvuudet

  • Maanpuolustuskorkeakoulu on hienosti tunnistanut kestävän kehityksen ja vastuullisuuden kehittämiskohteekseen.
  • Maanpuolustuskorkeakoulussa on vahva tahtotila edistää kestävää kehitystä ja vastuullisuutta, ja johto on siihen sitoutunut.
  • Vastuullisuus on osa upseerikasvatusta ja -eetosta, mikä mahdollistaa erinomaisesti vastuullisuustoiminnan kehittämisen. Upseerikasvatus luo vahvan perustan vastuullisuustoiminnalle.

Kehittämissuositukset

  • Koko korkeakoulu tulee valjastaa läpileikkaavasti vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen ja tarjota konkreettista tekemistä siitä kaikille.
  • Maanpuolustuskorkeakoulun tulee tunnistaa vastuullisuuden eri ulottuvuudet, joita ovat sosiaalinen, taloudellinen ja ympäristöllinen ulottuvuus, sekä hahmottaa kokonaisuus niiden kautta.
  • Vastuullisuustoiminta tulee tehdä näkyväksi, kehittää sitä ja arvioida sen onnistumista.