Korkeakoulun organisaatio ja strategia

Lapin ammattikorkeakoulu toimii kolmella kampuksella Kemissä, Rovaniemellä ja Torniossa. Osakeyhtiön omistavat Lapin yliopisto, Kemin kaupunki, Tornion kaupunki ja Rovaniemen kaupunki, ja yhtiön kotipaikka on Kemi. Toimilupansa mukaisesti AMKilla on kulttuurin, liiketalouden, liikunnan, luonnonvara-alan, matkailu- ja ravitsemisalan, sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan tutkintojen koulutusvastuut täsmennetyillä aloilla. Opiskelijoita on n. 6000 ja henkilöstöä n. 400. AMKia johdetaan kahtena osaamisalueena, joissa toimii seitsemän osaamisryhmää sekä Master School. AMK ja Lapin yliopisto muodostavat Lapin korkeakoulukonserni (LUC) -yhteenliittymän, jolla on yhteiset hallinto- ja tukipalvelut (LUC palvelut) sekä yhteinen LUC neuvottelukunta. Palvelut tuotetaan kaikilla kampuksilla Kemissä, Rovaniemellä ja Torniossa.  

Lapin korkeakoulukonsernilla on yhteinen vuoteen 2030 ulottuva strategia, jonka visiona on olla luova edelläkävijä ja vastuullinen arktinen korkeakouluyhteisö. Strategian mukaisesti AMKin erikoisosaaminen kohdistuu globaaliin arktiseen vastuullisuuteen, kestävään matkailuun sekä tulevaisuuden palveluihin ja etäisyyksien hallintaan (Strategia 2030).  Näiden strategisten valintojen kautta tuotetaan ratkaisuja toimintaympäristössä todennettuihin tulevaisuuden haasteisiin yhteistyössä kumppaneiden ja verkostojen kanssa. Niihin suunnatut toimenpidekokonaisuudet tuottavat uutta tietoa, osaamista ja välineitä tulevaisuuden ymmärtämiseen. Strategisiin valintoihin panostamalla saadaan paras vaikuttavuus muuttuvassa toimintaympäristössä. Strategisilla valinnoillaan AMK erottautuu ja profiloituu kansallisesti ja kansainvälisesti.

Strategian tärkeimpinä tavoitteina on 

  • olla arktisen ympäristön sosiaalisten, tuotannollisteknologisten ja ekologisten muutosten ja kestävän kehityksen kansainvälisesti tunnustettu asiantuntija  
  • arktisen matkailun ekologisten, yhteisöllisten ja taloudellisten vaikutusten tunnistaminen, ennakointi ja hallinta sekä ratkaisut vastuullisen toiminnan tukemiseksi 
  • asiantuntijuus terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä edistävissä palveluratkaisuissa, jotka hyödyntävät robotiikkaa, dataa ja teknologiaa, sekä ihmisten osallistamisessa tulevaisuuden palveluihin.

Strategian toteuttamista tuetaan kolmella strategian mahdollistaja -kehittämisohjelmalla: Kansalliset ja kansainväliset verkostot – Global+, Hyvinvointi ja yhteisöllisyyden tukeminen – Work+ sekä Koulutuksen kehittäminen – Study+.