Sammandrag

Publikationens namn

Auditering av Lapin ammattikorkeakoulu (Lapin ammattikorkeakoulun auditointi)

Författare

Timo Mattila, Tekla Kosonen, Sanna Ruhalahti, Mikko Valtonen, Niina Nurkka och Raisa Hievanen

Lapin ammattikorkeakoulus självvärdering (red.) Merja Forest

Beslutet av sektionen för utvärdering av högskolorna

Auditering av Lapin ammattikorkeakoulu godkändes i auditering den 15 juni 2023.

Kvalitetsstämpeln är i kraft till och med den 15 juni 2029.

Auditeringsgruppens omdöme för utvärderingsområdena I-III

I: En kompetensskapande högskola: god nivå

II: En nyskapande högskola med genomslagskraft: utmärkt nivå

III: En utvecklingsorienterad och välmående högskola: god nivå

En lärande högskola, utvärderingsområdet som Lapin ammattikorkeakoulu valde

Beaktande av arbetslivets föränderliga kompetensbehov i utbudet av kontinuerligt lärande

Tema och partner för kollegialt lärande

Tema: Arbetslivssamarbete

Partner: Fachhochschule Technikum Wien

Centrala styrkor och rekommendationer

Styrkor

  • Lapin ammattikorkeakoulus processer och system stöder starkt planeringen av undervisningen och handledningen av studerande.
  • Samarbetet med externa intressenter som grundar sig på partneravtal är systematiskt, långsiktigt och målinriktat.
  • Kvalitetsarbetet är en integrerad del av yrkeshögskolans dagliga verksamhet. Processerna fungerar genomgående och utvecklingen av dem är systematisk och kontinuerlig.
  • Lapin ammattikorkeakoulus nära kontakter med arbetslivet och den omfattande FUI-verksamheten skapar goda möjligheter att utveckla ett arbetslivsorienterat utbud av kontinuerligt lärande.

Rekommendationer

  • Yrkeshögskolan bör säkerställa att handledningsprocesserna genomförs enhetligt i praktiken och att studerandena har tillgång till enhetliga tjänster inom alla utbildningsområden och på alla campusorter.
  • Definitionen av de kvalitativa målen för samverkan med samhället och FUI-verksamheten bör vidareutvecklas för att möjliggöra en mångsidigare mätning av verksamhetens genomslag i samhället.
  • De studerande bör göras mer delaktiga i kvalitetsarbetet och stödas i att skapa en verksamhetskultur som bygger upp kontinuitet, kunskapsöverföring och kompetens i studerandepåverkan.
  • I utvecklingen av behovsbaserade produkter för kontinuerligt lärande bör yrkeshögskolans externa intressentgrupper och alumner utnyttjas mer systematiskt än i nuläget.