2 Vaikuttava ja uudistava korkeakoulu

Arviointialueella II arvioidaan menettelytapoja, joilla johdetaan ja kehitetään yhteiskunnallista vuorovaikutusta, edistetään korkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan ja taiteellisen toiminnan vaikuttavuutta sekä tuetaan kokeilevaa toimintakulttuuria.

Arviointialue II on auditointiryhmän arvion mukaan tasolla erinomainen.

Auditointiryhmän tunnistamat keskeiset vahvuudet ja kehittämissuositukset

Vahvuudet

  • Kumppanuussopimuksiin perustuva sidosryhmäyhteistyö on järjestelmällistä, pitkäjänteistä ja tavoitteellista.
  • Ammattikorkeakoulun TKI-toiminta on vahvasti kiinnittynyt alueen tarpeisiin ja Lapin ammattikorkeakoulu on haluttu TKI-kumppani.
  • Kokeilukulttuuri on aidosti osa Lapin ammattikorkeakoulun arkea ja sitä tuetaan sisäisen strategiarahahaun avulla.

Kehittämissuositukset

  • Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja TKI-toiminnan laadullisten tavoitteiden määrittelyä tulee edelleen kehittää vaikuttavuuden entistä monipuolisemmaksi mittaamiseksi.
  • TKI-toiminnasta ja sen tuloksista viestimistä sidosryhmille tulee kehittää entistä aktiivisemmaksi ja avoimemmaksi.
  • Alumnitoiminnalle on hyvät perusrakenteet, mutta alumnitoiminnan kehittämistä tulee jatkaa ja samalla kasvattaa toiminnan vaikuttavuutta.