Tiivistelmä

Julkaisun nimi

Yrkeshögskolan Arcadan auditointi (Auditering av Yrkeshögskolan Arcada)

Tekijät

Eva Åkesson, Trine Bjerva, Jussi Laitinen, Janne Wikström & Mirella Nordblad.

Arcadan itsearviointi  (toim.) Birgitta Eriksson, Mona Forsskåhl & Tomas Träskman

Korkeakoulujen arviointijaoston päätös

Arcadan auditointi on hyväksytty 26.1.2024.

Laatuleima on voimassa 26.1.2030 

Auditointiryhmän arvio arviointialueista I-III

I: Osaamista luova korkeakoulu: hyvä taso

II: Vaikuttava ja uudistava korkeakoulu: hyvä taso

III: Kehittyvä ja hyvinvoiva korkeakoulu: hyvä taso

Oppiva korkeakoulu – Arcadan valitsema arviointialue

TKI-prosessien johtaminen ja ohjaus

Vertaisoppimisen teema ja kumppani

Teema: TKI-prosessit

Kumppani: Høyskolen Kristiania

Keskeiset vahvuudet ja kehittämissuositukset

Vahvuudet 

  • Arcadalla on toimivat toimintatavat työelämän muutosten tunnistamiseen, kuten esim. työelämän neuvottelukunnat ja opettajien työskentely ammatissaan korkeakoulun ulkopuolella. Toimintatavat tukevat koulutusten vetovoimaisuutta tulevaisuuden työmarkkinoita ajatellen.
  • Arcadassa on avoin organisaatiokulttuuri, joka kannustaa henkilöstöä uudistumaan ja innovoiman omassa työssään.
  • Opiskelijoilla on selkeästi määritelty rooli korkeakoulun laatujärjestelmässä. Opiskelijapalaute johtaa toimenpiteisiin ja opiskelijat saavat palautteesta vastapalautetta.
  • Arcadan organisaatiorakenteen uudistaminen on edistänyt tieteellistä tutkimusta ja ulkopuolisen rahoituksen saamista.

Kehittämissuositukset

  • Arcadan tulee luoda yhteinen käsitys tutkimukseen perustuvasta koulutuksesta ja koulutustutkimuksesta, ja luoda nykyistä tiiviimpi yhteys opetuksen ja TKI-toiminnan välille. Arcadan tulee vahvistaa erityisesti tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan yhteyttä opetukseen ja koulutuksen monitieteellisyyttä.
  • Arcadan ulkopuolisten kumppaneiden kanssa toteutettu laaja ja monipuolinen TKI-toiminta tulee tuoda paremmin näkyviin osana korkeakoulun toimintaa. Tällä hetkellä korkeakoulun TKI-toiminnassa korostuu lähinnä tutkimus.
  • Arcadan tulee toteuttaa laatujärjestelmänsä perusteellinen arviointi, jotta toteutuksesta voidaan oppia ja näin kehittää järjestelmää edelleen. Arcadan tulee lisätä entisestään laatujärjestelmänsä näkyvyyttä organisaatiossa.
  • Tutkimusmäärärahojen käyttöä tulee lisätä esimerkiksi joustavammalla työaikasuunnittelulla.