2.4 Korkeakoulun esimerkit onnistuneista kehittämistoimista

Yhteisöllinen työskentely parantaa laatua

Painotamme toiminnassamme valmentavaa otetta, yhteisöllisyyttä ja avoimuutta. Hyvin valmisteltu ja suunniteltu työprosessi tukee tavoitteellista työskentelyä, yhdessä ajattelua, osallistumista ja avoimuutta. Laadimme yhdessä Polamk-yhteisön etiketin ohjaamaan vuorovaikutustamme. Olemme opetelleet osallistavia menetelmiä ja hankkineet fasilitointiosaamista.

Yhteisöllinen työskentely on monella tapaa hyödyllistä:

 • Saamme kaikkien osaamisen käyttöön ja uusia oivalluksia.
 • Erilaiset näkökulmamme haastavat ajattelua.
 • Tutustumme paremmin toisiimme.
 • Työskentelymme on tavoitteellista ja innostavaa.
 • Vahvistamme keskinäistä luottamusta ja sitoudumme työhön.
 • Työmme ja tuotostemme laatu paranee.

Lopputuloksen ohella prosessi on tärkeä. Suunnitelmia ja linjauksia ei tarvitse erikseen jalkauttaa, kun huolehdimme yhteisöllisestä työprosessista ja vaikuttamisen mahdollisuuksista. Yhteisopettajuuden vahvistaminen poliisikoulutuksessa on merkittävä keino kytkeä yhteisöllisyys käytäntöön. Myös TKI-hankkeissa hyödynnämme entistä enemmän yhteisöllisiä menetelmiä.

Olemme saaneet tunnustusta yhteisöllisten työtapojemme tuloksista. Esimerkiksi kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksemme palkittiin vuonna 2021 yhtenä vuoden parhaista. Sitoumuksen monipuolisuuteen ja laatuun vaikutti laajasti henkilöstöä, opiskelijoita ja kumppaneitamme osallistanut työtapa.

Tutkimus- ja kehittämishankkeemme kouluttavat

TKI-hankkeissamme on viime vuosina luotu useita koulutuspaketteja, joilla vastaamme ajankohtaisiin osaamistarpeisiin. Koulutuksemme ovat tarjolla laajoille kohderyhmille, ja osa sisältyy tutkinto-, täydennys- ja henkilöstökoulutuksiin. Esimerkkejä viime vuosien TKI-hankkeissa kehittämistämme koulutuskokonaisuuksista:

 • Loimme BuildERS-hankkeessa verkkokoulutuksia haavoittuvassa asemassa olevien väestöryhmien kohtaamiseksi. Testasimme koulutukset tutkinto-opiskelijoillamme ja ne saivat hyvää palautetta. Koulutukset ovat tarjolla Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto CEPOLin verkkokoulutusalustalla, jolle on rekisteröitynyt yhteensä yli 45 000 eurooppalaista lainvalvojaa.
 • Kyberrikollisuushankkeemme CYBERDI tuotti opiskelumoduuleita ja kyberrikostorjunnan oppaan. Kyberosake-hankkeessa pilotoimme ja kehitämme kyberrikostorjunnan erikoistumiskoulutusta. Hyödynnämme hankkeen tuloksia kyberrikostorjunnan erikoistumisopintojen kehittämisessä.
 • Olemme sisällyttäneet koulutuksiimme stressinhallinnan ja kehomielitilan säätämisen toimintamallin (iPrep), joka tukee tilannetietoisuutta ja vähentää stressiä vaativissa operatiivisissa tilanteissa. Kehitämme toimintamallia yhdessä Toronton yliopiston kanssa.
 • Toteutimme kumppaniemme kanssa EUPCST -hankkeessa (European Union Police and Civilian Services Training) verkkokoulutuksen eri uskontojen sisällöistä lainvalvontaviranomaisten osaamisen kehittämiseksi. Koulutus julkaistiin Euroopan unionin Euroopan turvallisuus- ja puolustusakatemian (ETPA) verkkokoulutusalustalla.
 • Tuotimme EU-rahoitteisessa Tiedolla vihaa vastaan -hankkeessa Yhdenvertaisuus ja asiakkaan kohtaaminen -koulutuksen, jonka kaikki poliisissa työskentelevät suorittavat. Tulli ja Rajavartiolaitos ovat hyödyntäneet koulutusta omassa toiminnassaan.
 • PROOSA-hankkeemme tuottavat projektiosaamisen koulutusta koko sisäasiainhallinnon henkilöstölle.
 • AKUUTTI-E -koulutushankkeessa teemme verkko- ja lähikoulutuksen, joka lisää poliisin ja muiden viranomaisten analyysin ja rikostorjunnan perusosaamista.
 • HAAVA-hankkeessa selvitimme poliisin mielenterveysosaamista ja tuotimme interaktiivisen verkkokoulutuksen itsemurhien ehkäisystä ja mielenterveyden edistämisestä koko poliisihallinnolle. Hyödynnämme koulutussisältöjä poliisi (AMK) -koulutuksessa.

TKI-hankkeemme kehittävät viranomaisten ja muiden kumppanien toimintaa

Kehitämme yhteistyökumppaniemme kanssa käytännönläheisiä toimintatapoja, jotka parantavat viranomaisyhteistyötä ja luovat uusia työkaluja. Esimerkkejä ovat