Korkeakoulun organisaatio ja strategia

Poliisiammattikorkeakoulu (Polamk) on Suomen ainoa poliisioppilaitos – poliisin koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämisen osaaja

Kaikki uudet poliisit valmistuvat Polamkista Tampereelta. Vastaamme myös poliisin jatko- ja täydennyskoulutuksesta.  Lisäksi tarjoamme opintoja esimerkiksi sidosryhmille ja yksityiselle turva-alalle.

Olemme Suomen ainoa poliisitutkimukseen erikoistunut korkeakoulu. Teemme soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä, joka palvelee poliisitoiminnan ja sisäisen turvallisuuden suunnittelua ja kehittämistä. Tuottamaamme tietoa hyödynnetään myös poliisikoulutuksessa.

Vuodesta 2017 alkaen pelastusalan päällystötutkinnon (AMK) opiskelijat ovat olleet opiskelijoitamme: tutkinnonanto-oikeus on Polamkilla ja järjestämisvastuu on Pelastusopistolla (PeO).

Meillä on erityislaatuinen asema korkeakoulukentässä: Olemme ammattikorkeakoulu, mutta myös poliisin yksikkö. Muista ammattikorkeakouluista poiketen olemme sisäministeriön alainen toimija, jota Poliisihallitus ohjaa.

Organisaatiomme uudistuu vuoden 2024 alussa

Toimintaamme johtaa rehtori yhdessä Polamkin hallituksen kanssa. Heidän apunaan on valtuuskunta, joka auttaa suunnittelemaan ja kehittämään toimintaamme sekä arvioimaan toimintaympäristömme muutoksia.

Rehtori johtaa Poliisiammattikorkeakoulua ja hänen tukenaan ovat hallitus ja valtuuskunta. Yleisvalmiuksien, erityisvalmiuksien, operatiivisten valmiuksien, poliisikoiratoiminnan, TKI-toiminnan, opiskelijapalveluiden ja yhteisten palveluiden osaamisalueet toteuttavat ydinprosessimme opetuksen ja oppimisen sekä tutkimuksen ja kehittämisen.
Kuva. Nykyinen organisaatiomme, voimassa 31.12.2023 asti.

Organisaatiomme on tällä hetkellä matriisiorganisaatio, joka rakentuu sekä ydinprosesseista että seitsemästä osaamisalueesta, joille henkilöstö on organisoitu. Lisätietoja nykyisestä organisaatiostamme saa Toimintakäsikirjasta.

Organisaatiomme uudistuu 1.1.2024 alkaen (katso 3.1).

Polamkin organisaatio 1.1.2024 alkaen. Polamkia johtaa rehtori ja hänen tukenaan on hallitus ja valtuuskunta. Rehtorin alaisuudessa työskentelee koulutus- ja tutkimusjohtaja sekä hallintojohtaja. Koulutus- ja tutkimusjohtajan alaisuudessa on rikostorjuntaosaamisen, valvonta- ja hälytystoiminnan osaamisen, yhteisen osaamisen, TKI-toiminnan ja opiskelijapalveluiden yksiköt. Hallintojohtajan alaisuudessa ovat hallintopalvelut.

Kuva. Organisaatiomme 1.1.2024 alkaen.

Strategiamme: Tulevaisuuden turvallisuutta

Tuotamme tietoa ja osaamista sisäisen turvallisuuden asiantuntija- ja johtamistehtäviin sekä yhteiskunnan turvallisuuden kehittämiseen.

Rakennamme perustan Suomen poliisin ammattitaidolle. Olemme huipputasoinen ja arvostettu kansainvälinen turvallisuusalan korkeakoulu.

Strategisiset painopisteemme ovat

  • tulevaisuuteen tähtäävä toiminta
  • osaava korkeakouluyhteisö
  • vahvat kumppanuudet
  • yhteiskunnallinen vastuu.

Toimimme poliisin yhteisten arvojen mukaisesti. Arvot ovat oikeudenmukaisuus, osaaminen, palvelu ja henkilöstön hyvinvointi.

Strategiaa tarkentavat pedagogiset ja TKI-linjaukset.